Category


Offentlig

Grindvold omsorgsbolig

Grindvold omsorgsbolig

Prosjektet omfatter utforming av 48 boenheter i bofelleskap, og tilhørende dagaktivitetssenter med storkjøkken og..

Albylåven

Albylåven

Galleri F15 er en av de eldste og mest tradisjonsrike institusjonene for formidling av samtidskunst i Norge, og er blant annet..

MOVAR, Tykkemyr

MOVAR, Tykkemyr 

Prosjektet omhandler en utvidelse av brannstasjonen i Moss med en samlokalisering av de ulike avdelingene til MOVAR...
Svømmehallen i Nesparken

Svømmehallen i Nesparken

Skisseprosjekt med utgangspunkt i konkurranseforslag for utvidelse av Svømmehallen i Nesparken. På et begrenset..

Vognskjulet på Alby

Vognskjulet på Alby

Rekonstruksjon/rehabilitering av det vernede vognskjulet på Alby gård på Jeløy. Vognskjulet skal romme et nytt..

Kirketorget Pergola

Kirketorget Perogla

Som del av en større revitalisering av Kirketorget i Moss har Arkitekturverket bistått Insitu landskapsarkitekter med..
Edwin Ruud barnehage

Edwin Ruud Barnehage

Prosjektet er organisert med tre like fløyer knyttet til et sentralt allrom. De tre fløyene består av to avdelinger..

Peer Gynts vei omsorgsboliger

Peer Gynts vei omsorgsboliger

Detaljprosjektering av nye omsorgsboliger, innholdende 16 leiligheter, fellesområder og personalområder...
Mortenstua skole

Mortenstua skole

Skolebygningen fra 70-tallet går over to plan og er under sterkt behov for oppgradering. I tillegg har skolen et stadig..
Bredsand regulering

 

Bredsand regulering

Detaljreguleringen skal tilrettelegge for ny, felles ungdomsskole på Ekholt i Rygge kommune. Kommunen har ambisiøse..