Category


Interiørarkitektur

WeMade AS

WeMade AS

Arkitekturverket har på oppdrag for Fredriksborg Eiendom tegnet lokalene til WeMade AS og Coolbet i Dronningens gate 1...
Grindvold omsorgsbolig

Grindvold omsorgsbolig

Prosjektet omfatter utforming av 48 boenheter i bofelleskap, og tilhørende dagaktivitetssenter med storkjøkken og..

Dronningens Gate 1

 

Dronningens Gate 1

Bygningen fra 1956 er et av de høyeste og mest markante sentrumsbyggene i Moss. Bygget markerer starten på byens..
Haarverket

Haarverket

Arkitekturverket har i samarbeid med Veronika Black og Barbro Island designet interiøret for den nye frisørsalongen..

MOVAR, Tykkemyr

MOVAR, Tykkemyr 

Prosjektet omhandler en utvidelse av brannstasjonen i Moss med en samlokalisering av de ulike avdelingene til MOVAR...
Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Arkitekturverket har på oppdrag av Fredriksborg Eiendom utarbeidet interiørprosjekt av fast inventar..
NAV Øst-Viken

NAV Øst-Viken

Arkitekturverket har på oppdrag av Fredriksborg Eiendom utviklet konseptstudie for lokalisering av de nye kontorlokalene..
Vognskjulet på Alby

Vognskjulet på Alby

Rekonstruksjon/rehabilitering av det vernede vognskjulet på Alby gård på Jeløy. Vognskjulet skal romme et nytt..

Arvesund typehus

Arvesund typehus

Utvikling av to typehus for ferdighusprodusenten Arvesund living. Stavre har alle hovedfunksjoner organisert i..

Dronningens gate 11

Dronningens gate 11

Prosjektering av nytt interiør i forbindelse med ombygging av næringslokaler fra butikkvirksomhet 
til kontorlokaler..