Category


Bolig

Arvesund typehus

Arvesund typehus

Utvikling av to typehus for ferdighusprodusenten Arvesund living. Stavre har alle hovedfunksjoner organisert i..

Damvokteren på Verket

Damvokteren på Verket

Oppføring av ny småhusbebyggelse inntil et historisk bygnings-miljø på Verket i Moss. Boligene er utformet som tre..
Augerød B2

Augerød B2

Eiendommen ligger på Augerød i Våler kommune. Tomten ligger i en skråning med en stigning i terrenget fra vest til øst...
Verket  1-20

Verket  1-20

Arbeiderboligene i Verket består av 20 bygninger fra midten av 1700-tallet, og området er regulert til bevaring. Kontoret..

Festeveien 9

Festeveien 9

Eiendommen ligger flott til i en vestvendt skråning med fantastisk utsikt over Oslo-fjorden. Bygningens plassering på..

Møllebroen

Møllebroen

Det ble utført et mulighetsstudie for fremføring av en ny veitrasé over elven til Peterson-området i Moss sentrum. Prosjektet..
Sjøveien 6

Sjøveien 6

Eiendommen er regulert til LNF-område, ligger i 100-metersbeltet og er en del av kystsonen i Østfold. Dette innebærer at..
Fugleviklunden 9

Fugleviklunden 9

Eiendommen ligger solfylt og fint til, nær sjøen i Fulglevik. Tomten heller svakt mot sør-vest. Boligen er organisert..
Terneveien 18

Terneveien 18

Eiendommen ligger sørvest på Jeløy med kort avstand til strender og vernet landskapsområde. Området har en slak helling..

Grønnlia 4

Grønnlia 4

En ny enebolig på en naturtomt midt inne i et veletablert boligområde i Sarpsborg kommune. Boligen er universelt utformet med..