Vognskjulet på Alby

Vognskjulet på Alby

Rekonstruksjon/rehabilitering av det vernede vognskjulet på Alby gård på Jeløy. Vognskjulet skal romme et nytt kunstformidlingssenter for barn og unge, som del av Punkt Ø / Galleri F15. For å imøtekomme motstridende krav om bygningsvern, bruk og sikkerhet ble det besluttet å rive og gjenbruke eksisterende elementer i en rekonstruksjon. Bygningsvolum, fasadeelementer og deler av konstruksjonen bevares og integreres i den nye bygningen.

I det nye vognskjulet er det lagt til rette for fleksibel bruk som rom for undervisning, forestillinger, foredrag, film, samlinger og seminarer. Prosjektet er utformet gjennom grundig brukermedvirkning og i samråd med vernemyndigheter. Fotograf: Børge Oppegård.


Sted
Moss kommune
Program
Kultur/undervisning
Størrelse
Ca. 220 m2 BRA
Oppdragsgiver
Moss Kommunale Eiendomsselskap
Status
Ferdigstilt 2018