Verkslia

Verkslia

Bebyggelsen er tenkt oppført som eneboliger i kjede med tilhørende carport. Det er to hovedtyper av boliger, type «Utsyn» med oppholdsarealer i 2.etg og «Bakkekontakt» med oppholdsarealer på bakkeplan. Begge boligtypene har helt lik fasade og innhold i forhold til boligmatrikkelen. Hver bolig får også gode uteoppholdsarefaler i form av egen hage, stor balkong over carport samt en privat takterrasse som vender mot vest. Boligene er utformet i et moderne formspråk inspirert av stiltypiske trekk fra Funksjonalismen. Boligene er planlagt fleksible med mulighet for å velge mellom to ulike planløsninger, alt etter om man vil ha oppholdsarealene på bakkeplan eller i andre etasje uten å endre fasadeuttrykket. Fasadene er planlagt utført med en variasjon av liggende og stående trekledning beiset i ulike toner. Visualiseringer: BLÅR

Sted
Verket, Moss
Program
22 eneboliger i kjede
Størrelse
22 boliger a 118 m2
Oppdragsgiver
Merkantilbygg AS
Status
Rammesøkt, planlagt byggestart våren 2020