Verket 22, vestre fløy

Verket 22, vestre fløy

Prosjektering av innvendig ombygging av kontorlokaler beliggende i Konvensjonsgårdens vestre fløy, som er fredet. Planløsningen er organisert rundt en midtre felles kontorkjerne, innholdende felles inngang, møterom, kjøkken og wc. Vi er selv leietakere og sitter samlokalisert med In situ landskapsarkitekter AS. Kontoret har utført skisse -/ forprosjekt samt detaljprosjekt.

Historikk: Bygningen er vedtaksfredet iht. kulturminneloven. Svalgangsbygningen ble oppført som hovedbygning på Moss verk omkring 1750, og utgjør i dag vestfløyen av Konvensjonsgården. Huset er reist i laftet tømmer med svalgang på langsiden mot gården. Bygningen er utvendig kledd med stående panel, og taket er tekket med svart glasert teglstein.


Sted
Konvensjonsgården, Moss
Program
Ombygging kontorlokaler
Størrelse
Ca. 300 m2
Oppdragsgiver
Höegh Eiendom Øst AS
Status
Ferdigstilt, 2014