Verket 1-20

Verket  1-20

Arbeiderboligene i Verket består av 20 bygninger fra midten av 1700-tallet, og området er regulert til bevaring. Kontoret har vært engasjert i skisse-studier for fremtidig bruk av de forskjellige bygningene til boliger eller andre formål. Overordnet prosjektering for hele området samt detaljprosjektering av flere av byggene i forbindelse med rehabilitering og oppgradering.


Sted
Verket 1-20, Moss sentrum
Program
Arbeiderboliger, regulert til bevaring
Størrelse
20 bygninger, ca. 50 leiligheter, kafé og museum
Oppdragsgiver
Höegh Eiendom AS / Byggteknikk AS
Status
Delvis ferdigstilt (ca 80%), 2012-19