Varnaveien 43

Varnaveien 43

Konkurranseforslag til nytt kombinert kontor- og handelsbygg på Varnaveien 43 i Rygge. I forslaget er der lagt stor vekt på en at skape et bygg med en bæredyktig profil både sosialt, økonomisk og miljømessig.
Kontordelen er plassert som en rygg mot Ryggeveien i øst, og har en synlig profil fra både Varnaveien og Ryggeveien. Mot nord-øst skyver handelsdelen seg inn under kontorbygget i 1-2 etasje og skaper en dynamikk i og rundt bygget.
Uterommene rundt bygningen er tenkt som offentlige rom som bidrar til hele området med stiforbindelser, mindre grønne miljøer på både tak- og bakkeplan, samt et torg med en kafe plassert på tomtens syd-østlige hjørne.


Sted
Rygge kommune
Program
Konkurranseforslag for kombinert kontor - / handelsbygg
Størrelse
Ca. 9000 m2
Oppdragsgiver
Fredriksborg Eiendom AS
Status
Innbudt konkurranse, 2015