Svømmehallen i Nesparken

Svømmehallen i Nesparken

Skisseprosjekt med utgangspunkt i konkurranseforslag for utvidelse av Svømmehallen i Nesparken. På et begrenset tomteområde mellom eksisterende svømmehall og Vansjø er utvidelsen formet med et stort grønt tak over det nye bassengområdet. Aksen inn mot Nesparken er ivaretatt og ny adkomstløsning er etablert med buss og biltrafikk trukket noe bort fra hovedinngangen. Herfra er gående og syklende prioritert i inngangsområdet. Utvidelsen rommer konkurransebasseng, opplæringsbasseng, boblebasseng og aktiviteter for lek og utfoldelse. Nytt bassengområde er plassert på samme høyde som eksisterende basseng og det er lagt vekt på god tilgjengelighet og oversikt kombinert med muligheter for sonedeling ved forskjellige type arrangement. Svømmehallen er del av Mossehallen som også inneholder idrettshall. Prosjektet innbefatter utvidelse og omorganisering av felles inngangsområde.


Sted
Moss kommune
Program
Konkurranseprogram. Romprogram utarbeidet som del av skisseprosjektet.
Størrelse
Totalareal ca 7000 m2. Utvidelse ca 4000 m2.
Oppdragsgiver
Moss Kommunale Eiendomsselskap
Status
Skisseprosjekt, høsten 2018. Samarbeid med InSitu landskapsarkitekter og Norconsult.