NAV Øst-Viken

NAV Øst-Viken

Arkitekturverket har på oppdrag av Fredriksborg Eiendom utviklet konseptstudie for lokalisering av de nye kontorlokalene til NAV Øst-Viken. Videre ble vi kontrahert av Arbeids- og velferdsetaten for den videre prosessen i forbindelse med realisering av interiørprosjektet. Kontorlokalene rommer to hele etasjer i den nå totalrehabilitere bygningen lokalisert i Moss sentrum. Valgte konsept for løsning av interiør baserer seg på program for aktivitetsbaserte arbeidsplasser hvor fysiske romligheter, farger og uttrykk bygger opp under dette konseptet. Planløsningen tar for seg forskjellige soner som normal-, sosial- og samarbeidssoner. Videre er blant annet pause-, stille- og møtesoner innarbeidet i plan. Alle soner har sin egen unike identitet basert på interiørets overordnede konsept. Lokalene er lagt til rette for en moderne, fleksibel og innovativ måte å arbeide på. Fotograf: Børge Oppegård

Sted
Dronningens gate 1, Moss
Program
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser (Interiør)
Størrelse
Ca. 1900 m2 BRA
Oppdragsgiver
Fredriksborg Eiendom og Arbeids- og velferdsetaten, NAV Øst-Viken
Status
Ferdigstilt 2019