MOVAR, Tykkemyr

MOVAR, Tykkemyr 

Prosjektet omhandler en utvidelse av brannstasjonen i Moss med en samlokalisering av de ulike avdelingene til MOVAR. Arkitekturverket har bistått prosjektet hele veien fra forprosjekt til detaljprosjektering, interiørprosjektering og ferdigstillelse. Det nye tilbygget samsvarer godt med eksisterende bygning og ytre omgivelser. Fasaden består av platekledning med innslag av plater i kobbernyanser som tar opp fargen i den eksisterende teglsteinen i tilstøtende bygg. Aksen ved inngangsparti og sosiale soner består av store gjennomgående vindusflater for å skape et samlepunkt i midtre del bygningen. Overordnet plangrep består av aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Her skal ulike arbeidssoner, multirom, stillerom, fokusrom, samarbeid- og sosiale soner sammen bidra til god fleksibilitet i arbeidshverdagen. Farger og materialer er inspirert av MOVAR sine egne avdelinger og skal fremheve de ulike sonene med inspirasjon, konsentrasjon og nytenking – alt etter hvor i bygget du befinner deg.

Sted
Tykkemyr, Moss
Program
Detaljprosjekt
Størrelse
Ca. 900 m2 BRA
Oppdragsgiver
MOVAR IKS, NIPAS Byggentreprenør
Status
Ferdigstilt 2021