Moss sentralstasjon

Moss sentralstasjon

Konsept- og idépresentasjon av en ønsket, alternativ plassering av ny jernbanestasjon i Moss. Stasjonsalternativet har, helt siden vedtaket om plasseringen ved Moss Havn for 25 år siden, versert som et ønsket alternativ blant byens borgere. En mer sentral plassering av jernbanestasjonen er veldokumentert som vesentlig bedre for byutviklingen generelt og sentrumsutviklingen spesielt i Moss.
I samarbeid med byens næringsliv, gårdeierforening og pendlere ble det laget et konsept for den sentrale plasseringen. Konseptet og illustrasjonene er basert på den gjeldende jernbanetraseen gjennom byen. Løsningen viser at alle funksjoner (f.eks. parkeringsplasser, kollektivknutepunkt buss-tog, gang-og sykkelveier) som må etableres på nytt ved havnen, allerede eksisterer eller kan etableres enklere på Myra og i sentrum. Arbeidet og engasjementet er i stor grad egeninitiert og egenfinansiert.


Sted
Basarbygningen, Moss
Program
Sentrumsnær jernbanestasjon
Størrelse
Byutviklingsprosjekt
Oppdragsgiver
Status
Idé og konseptstudie, 2013