Mortenstua skole

Mortenstua skole

Skolebygningen fra 70-tallet går over to plan og er under sterkt behov for oppgradering. I tillegg har skolen et stadig økende antall søkere og trenger derfor større arealer. Mulighetsstudien gikk ut på å foreslå ny planløsning i eksisterende bygning, samt tilbygg for å huse både nye elever og elever som i dag holder til i eksterne lokaler.
Forslaget
 går ut på å rive eksisterende bebyggelse og bygge ny skole over tre plan med en kompakt og arealeffektiv planløsning, og med samtlige fellesfunksjoner organisert på elevenes inngangsplan. Videre er det lagt vekt på gode adkomstforhold og etablering av god kontakt mot sydvendte utearealer.

Sted
Mysen
Program
Om -/ tilbygg av spesialskole
Størrelse
Ca 2000 m2
Oppdragsgiver
Eidsberg kommune
Status
Mulighetsstudie, 2014