Kirketorget Pergola

Kirketorget Perogla

Som del av en større revitalisering av Kirketorget i Moss har Arkitekturverket bistått Insitu landskapsarkitekter med prosjektering av en pergola i overganssonen mellom parkeringsplass og det offentlige torget med lekeplass.

En serie rammer i cortenstål med overliggende stålprofiler danner rammen om sitteplasser, sykkelparkering og ventesone for taxi.

Foto fra Insitu


Sted
Moss sentrum
Program
Byrom
Størrelse
130 m2
Oppdragsgiver
Moss kommune
Status
Ferdigstilt 2016