Jeløy kirke klokketårn

Jeløy kirke klokketårn

Utforming av nytt klokketårn for ikoniske Jeløy kirke fra 1975. Det opprinnelige klokketårnet bestod hovedsakelig av vertikale betongelementer og har inspirert tårnets form. Klokketårnet står som en høyreist, åpen form opp mot kirkens massive ikoniske saltak. Materialene er betong og tre, og tårnet er en del av en generell oppgradering av forplass og adkomst til kirken. Utomhusanlegget er prosjektert av InSitu Landskapsarkitekter. Fotograf: Børge Oppegård.

Sted
Jeløy, Moss kommune
Program
Skisseprosjekt
Størrelse
Ca 9 m høy
Oppdragsgiver
Jeløy kirke
Status
Ferdigstilt, 2018