Fugleviklunden 9

Fugleviklunden 9

Eiendommen ligger solfylt og fint til, nær sjøen i Fulglevik. Tomten heller svakt mot sør-vest. Boligen er organisert med alle hovedfunksjoner i bygningens 1. etasje. Fra bygningens 2. etasje er det flott utsikt til Oslofjorden. I løsningen er det lagt vekt på gode lys- og kontaktforhold med utearealene mot syd og vest. Arkitekturverket har vært engasjert for gjennomføring av skisse -/ forprosjekt fram til rammetillatelse.

Sted
Fuglevik, Rygge kommune
Program
Ny enebolig
Størrelse
Ca. 180 m2
Oppdragsgiver
Privat
Status
Ferdigstilt, 2015