Elvebredden

Elvebredden

Nye boliger langs Mosseelven bak Verket i Moss. Arkitekturverket har tidligere utarbeidet masteplan for Verksåsen og regulering for feltet Sponvika. Første del av feltet består av 50 leiligheter på mellom 45 og 100 m2. Boligene er organisert i 6 bygninger som ligger opp mot en kolle mot vest, og utnytter de beste lysforholdene i den landskapsmessige situasjonen. Alle oppholdsrom og balkonger ligger mot sør, sør-øst eller vest, og gir gode utsikter over elven og mot byen. Parkering er løst i p-kjeller med heis, og frigjør plass til grønne uteområder mellom bygningene. Arkitekturverket har bistått med skisse- og forprosjekt. Fotograf: Børge Oppegård.

Sted
Storåsen, Moss
Program
Ny boligbebyggelse
Størrelse
ca. 3200 m2 BRA
Oppdragsgiver
Mosseregionens Eiendomsutvikling AS
Status
Ferdigstilt 2019