Edwin Ruud barnehage

Edwin Ruud Barnehage

Prosjektet er organisert med tre like fløyer knyttet til et sentralt allrom. De tre fløyene består av to avdelinger hver, med fellesfunksjoner som stellerom og kjøkken i midten. Avdelingene er åpne og fleksible med mulighet for å lukke av ulike soner ved behov for å dele opp i mindre gruppesamlinger. Hver avdeling har egen utgang direkte til utearealene.
Allrommet er felles for hele barnehagen og vil fungere som et supplement til oppholdsrommene på hver avdeling. Allrommet har god takhøyde og mye overlys fra et delvis åpent areal mot 2. etg. Rommet kan benyttes til ulike fysiske aktiviteter, fellessamlinger og foreldrearrangementer. Personalavdeling er plassert i 2. etasje, over allrommet.
Arkitekturverket har gjennomført skisse-/forprosjekt, utarbeidet anbudsmateriale og detaljprosjektering. Prosjektet er nå under oppføring med unntak av den ene fløyen som er utsatt til et senere byggetrinn. Deler av bygget (2-etasjers fløyen) oppføres i massivtre.


 

Sted
Edwin Ruuds vei 34, Mysen
Program
Ny barnehage
Størrelse
4 (6) avdelings barnehage
Oppdragsgiver
Eidsberg kommune
Status
Ferdigstilt, 2016