Dronningens gate 11

Dronningens gate 11

Prosjektering av nytt interiør i forbindelse med ombygging av næringslokaler fra butikkvirksomhet 
til kontorlokaler for Moss Avis. Lokalene ligger på bakkeplan, sentralt i gågaten i Moss. Planløsningen er organisert som åpne kontorlandskap med  ca. 25 arbeidsplasser, flere naturlige møteplasser, stille -/ møterom og kantine. Det er lagt vekt på å optimalisere lysforholdene gjennom lokalene, slik at alle rom og soner har direkte eller indirekte visuell kontakt mot gatene utenfor. Et TV-studio er plassert ut mot fasaden med direkte kontakt til gågaten og folkelivet der. Arkitekturverket har utført skisse -/ forprosjekt samt detaljprosjekt i gjennomføringsfasen.

Sted
Moss sentrum
Program
Nye redaksjonslokaler
Størrelse
Ca 400 m2
Oppdragsgiver
Moss Avis
Status
Ferdigstilt, 2015