Dronningens Gate 1

 

Dronningens Gate 1

Bygningen fra 1956 er et av de høyeste og mest markante sentrumsbyggene i Moss. Bygget markerer starten på byens gågate og er kjent for mange etter å ha huset flere banker samt noen av byens bedre restauranter, utesteder og butikker. Etter en bred idémyldringsfase om fasadeløsning ble det i 2018 besluttet å rehabilitere alle fasader og teknisk anlegg i bygget. Underveis i prosessen har virksomheter som NAV, Arbeidstilsynet og interiørbutikken MANI signert avtalte om leie av lokaler i bygget. Prosjektet omfatter nå utskifting av alle eldre fasadeplater til tegl av høy kvalitet. Alle forretningslokalene får nye glassfasader og romhøyden økes betraktelig i flere lokaler. Oppover i bygget skal alle kontorarealer formes for fremtidens arbeidsmetoder. Hele det tekniske anlegg vil etterhvert skiftes ut og bygget vil bli et referanseprosjekt innen miljøriktig rehabilitering, tilrettelegging for sykkel og gange til arbeid samt en aktiv og fleksibel arbeidshverdag. Fotograf: Børge Oppegård

Sted
Moss kommune
Program
Komplett inn-, utvendig og teknisk rehabilitering av kontor- og forretningsbygg fra 1956.
Størrelse
7350 m2 BRA
Oppdragsgiver
Fredriksborg Eiendom AS/ Betonmast Østfold AS
Status
Ferdigstilt 2019