Damvokteren på Verket

Damvokteren på Verket

Oppføring av ny småhusbebyggelse inntil et historisk bygnings-miljø på Verket i Moss. Boligene er utformet som tre rekkehus med forskyvninger som tilpasser seg stedets historiske karakter i skala og materialitet. Det er arbeidet med en optimalisering av gode lys- og utsiktsforhold både inne og ute. Alle boligene har skjermede, private uteplasser på bakkeplan eller i inntrukne takterrasser. Arkitekturverket har utført konsept-, skisse-, forprosjekt, salgsplaner og stått ansvarlig for rammesøknad.

Sted
Verket, Moss kommune
Program
Terrassert småhusbebyggelse
Størrelse
40 leiligheter, 2-4 rom
Oppdragsgiver
Damvokteren AS
Status
Ferdigstilt 2017