Augerød B2

Augerød B2

Eiendommen ligger på Augerød i Våler kommune. Tomten ligger i en skråning med en stigning i terrenget fra vest til øst. Bebyggelse er organisert i 10 bygninger på tre rekker. Hver bygning inneholder to gjennomgående boenheter på ca. 120 m2 og to ensidige sokkeleiligheter på ca. 50 m2. Hver enhet har attraktive vestvendte utearealer og egen carport ved inngangsdør. Arkitekturverket har utført skisse-, forprosjekt, detaljprosjekt og vært ansvarlig søker i hele prosjektet.

Sted
Våler kommune
Program
Terrassert småhusbebyggelse
Størrelse
40 leiligheter, 2-4 rom
Oppdragsgiver
Mesterbygg Moss AS
Status
Ferdigstilt 2019