Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Arkitekturverket har på oppdrag av Fredriksborg Eiendom utarbeidet interiørprosjekt av fast inventar i forbindelse med relokalisering av leietaker internt i bygg. I samspill med totalrenoveringen av resterende bygning i Dronningens gate 1 har overordnet plangrep samt valg av farger og materialer vært en viktig faktor for å skape et gjennomgående og helhetlig uttrykk av bygningen. Planløsningen legger til rette for attraktive arbeidsplasser med både kontorer og andre sosiale soner for teamarbeid. I prosjekteringen av ny plan har lys, luft og oversiktlighet vært viktige momenter. Lokalene stod ferdige sommeren 2019. Fotograf: Børge Oppegård

Sted
Dronningens gate 1, Moss
Program
Rehabilitering av kontorlokaler (Interiør)
Størrelse
Ca. 1500 m2
Oppdragsgiver
Fredriksborg Eiendom AS
Status
Ferdigstilt 2019