Albylåven

Albylåven

Galleri F15 er en av de eldste og mest tradisjonsrike institusjonene for formidling av samtidskunst i Norge, og er blant annet ansvarlig for å avholde Momentum (Nordisk biennale for samtidskunst). Målet med dette konseptstudiet er å utvikle Albylåven til et bygg med blant annet utstillingsarealer, publikumsfasiliteter, varemottak og verksted. Låvens egenart skal være den unike kombinasjonen av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitektur, relasjonen til Galleri F15 og beliggenheten i et historisk herregårdslandskap med omkringliggende jordbruksområder og natur. Eksteriøret på det nye hovedvolumet er kledd med tradisjonelle og rødbeisede glattkantbord i likhet med den gamle låven, men med mer knappe detaljer rundt overgangene mellom møne og gesims. Den eksisterende passasjens plassering gjennom bygget er tenkt videreført, men åpner seg nå med en moderne glassfasade ut mot tunet mellom bygningene. Glassfasaden trekkes deretter videre rundt volumet mot sørvest og opp langs låvebrua. Den ytre låvebrua istandsettes og vil få ny funksjon i form av inntransportering av større kunstinnstallasjoner til utstillingsarealene. I interiøret er hovedprinsippet for låvens gamle konstruktive uttrykk videreført i form av bærende og synlige trekonstruksjoner. Disse er organisert i henhold til den gamle låvens grid, men med større spenn og dimensjoner som svarer bedre på galleriets behov for generøse, åpne og fleksible utstillingsarealer.


Sted
Alby, Søndre Jeløy, Moss kommune
Program
Utstilling, formidling, butikk, verksted, kontor
Størrelse
Ca. 3000 m2 BRA
Oppdragsgiver
Galleri F15 / MK Eiendom
Status
Konseptstudie 2020