Kontoret

Vi utfører en rekke oppdrag : alt fra reguleringsplaner, programmering og mulighetsanalyser til konkrete prosjekter som leilighets-, nærings-, helse- og utdanningsbygg samt boliger, hytter, interiør- og designoppgaver. Vi har også lang erfaring med rehabilitering og ombygging / bruksendring av eksisterende bygninger. Vi påtar oss alle faser av prosjekteringsprosessen: Fra definering av oppgaven, via skisse- og forprosjekt til søknadsarbeider, utarbeidelse av byggetegninger, detaljprosjektering, samt oppfølging på byggeplass.

Arkitekturverket ble etablert etter ønske om å skape et større, slagkraftig arkitektkontor med base i Moss. Med vår samlede erfaring og lokalkjennskap til områder og personer anser vi oss som en kreativ kunnskapskilde for utvikling av lokale og regionale prosjekter. Vi ønsker å bidra med kvalitet, kompetanse og kreativitet i alle typer og faser av prosjekter. Alle partnere er fra regionen og alle har tidligere vært ansatt i andre lokale arkitektkontor.

• Org. nr. 998 200 040 mva
• Kontoret har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.
• Kontoret er sertifisert som Miljøfyrtårn.
• Kontoret benytter seg av ArchiCAD som prosjekteringsverktøy.
• Kontorets kvalitetssystem baserer seg på MAKS 10
• Kontoret har pr. d.d. 8 ansatte.
• Eierne er medlemmer i NAL og NIL
• Firmaet har ansvarsforsikring hos Gjensidige.

Arkitekturverket AS ble etablert i april 2012.
Kontoret eies og drives av partnerne Hans Erik Eide, Jan Erik Hyllseth og Øyvind Løken.