Grindvold omsorgsbolig

Grindvold omsorgsbolig

Grindvold

Tidligere i år tegnet Arkitekturverket i samarbeid med InSitu AS Landskapsarkitekter og Multiconsult AS forprosjekt for «Grindvold omsorgsbolig». Prosjektet omfatter 48 boenheter i bofelleskap, og tilhørende dagaktivitetssenter med storkjøkken og serveringsarealer med mulighet for flerbruk. Boligene er utformet for demensomsorg og er organisert i avskjermende avdelinger tilsluttet et felles kjerneareal for fellesfunksjoner og oppholdsrom med kontakt til hage. I prosjektet er det innarbeidet en rekke spesifikke miljømål og bygget skal bl.a sertifiseres til BREEAM- Good. Les mer om prosjektet her.