MOVAR, Tykkemyr

MOVAR, Tykkemyr

MOVAR, Tykkemyr

Våren 2018 ble Arkitekturverket valgt som arkitekt for utvidelsen av brannstasjonen på Tykkemyr i Moss. Prosjektet tar for seg hele forløpet fra forprosjekt til detaljprosjektering og ferdigstillelse. Overordnet plangrep består av konseptet aktivitetsbaserte arbeidsplasser hvor ulike soner, farger og materialer skal bidra til fleksibilitet og inspirasjon i hverdagen. Les mer om prosjektet her.