Arbeidstilsynet, interiør

Arbeidstilsynet, interiør

Arbeidstilsynet, interiør

Arkitekturverket har på oppdrag av Fredriksborg Eiendom utarbeidet interiørprosjekt i forbindelse med totalrenoveringen av resterende bygning i Dronningens gate 1 for Arbeidstilsynet Østfold og Akershus. Her har overordnet plangrep samt valg av farger og materialer vært en viktig faktor for å skape et gjennomgående og helhetlig uttrykk av bygningen.  Les mer om prosjektet her.