NAV Øst-Viken

NAV Øst-Viken

NAV Øst-Viken, interiør

Arkitekturverket har stått for interiøret for de nye aktivitetsbaserte kontorlokalene til NAV Øst-Viken i Moss. Planløsning og konsept tar for seg forskjellige soner som normal-, sosial- og samarbeidssoner. Videre er blant annet pause-, stille- og møtesoner innarbeidet i plan. Alle soner har sin egen unike identitet basert på interiørets overordnede konsept. Les mer om prosjektet her.