Verkslia

Verkslia

Verkslia

Verkslia er et av våre nylige boligprosjekter her i Moss. Bebyggelsen er tenkt oppført som eneboliger i kjede med tilhørende carport. Det er to hovedtyper av boliger, type «Utsyn» med oppholdsarealer i 2.etg og «Bakkekontakt» med oppholdsarealer på bakkeplan. Boligene er utformet i et moderne formspråk inspirert av stiltypiske trekk fra Funksjonalismen og er planlagt fleksible med mulighet for å velge mellom to ulike planløsninger. Visualisering er utarbeidet av Blår. Les mer om prosjektet her.