Grønn byggallianse

Grønn byggallianse

Grønn Byggallianse

I tråd med våre målsetninger om å bidra til økt fokus på miljø og bærekraft i byggenæringen har vi nå blitt medlem av Grønn Byggallianse. Målet med medlemskapet er å kunne dele og bli inspirert av erfaring, kunnskap og innovative løsninger som fremmer bærekraft i byggeprosjekter. Vi ønsker også å støtte opp om organisasjonens arbeid for økt fokus på bærekraft rettet mot beslutningstakere i byggenæringen. Grønn Byggallianse er en ideell organisasjon som har som formål å være den viktigste norske katalysatoren for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor. Viktige fokuspunkter er blant annet reduksjon av klimagassutslipp, avfall- og ressursbruk, biologisk mangfold, helse og velvære samt livskvalitet og verdi for samfunnet.