Vinner i konkurranse

Vinner i konkurranse

Vinner i konkurranse

Arkitekturverket vinner invitert konkurranse om detaljregulering av Gamle Grindvold skole i Moss. Konkurransen ble utlyst av MK Eiendom.

Vi ser frem til å utvikle eiendommen til primært boligformål, hvor vi vil sette bokvalitet og miljøfokus til grunn for rasjonell boligutvikling. Gode gang- og sykkeltrasseer er også en viktig faktor i utviklingen av dette området, som ligger mellom flere veletablerte boligfelt.