Nye husmodeller

Nye husmodeller

Nye husmodeller

Arkitekturverket har tegnet to nye husmodeller for svenske Arvesund Living.

De to hustypene – Stavre og Storlien – kan sees på deres hjemmeside og i den nye katalogen.