Category


Rehabilitering

Difussøren

Difussøren

Studie for mulig gjenbruk av diffusøren til kontorer og show-room.
Verket 22, østre fløy

Verket 22, østre fløy

Utarbeidelse av skisseprosjekt for rehabilitering av murt fasade. Bygningen er bygget sammen med Konvensjonsgården..
Dronningens Gate 1

Dronningens Gate 1

Idé- og konseptstudie for planlagt fasaderenovering av et eksisterende kontorbygg på Dronningens Gate 1 i Moss sentrum.
Verket 4, kafé

Verket 4, kafé

Egnethetsvurdering og konsept for å tilpasse en bevaringsverdig bygning fra 1800-tallet til kafé med uteservering...

Verket 5

Verket 5

Prosjektet omfatter en total rehabilitering og oppgradering av en eldre og sterkt forfalt teglbygning. Opprinnelig hadde bygget..