Category


Plan

Møllebroen

Møllebroen

Det ble utført et mulighetsstudie for fremføring av en ny veitrasé over elven til Peterson-området i Moss sentrum. Prosjektet..
Bredsand regulering

 

Bredsand regulering

Detaljreguleringen skal tilrettelegge for ny, felles ungdomsskole på Ekholt i Rygge kommune. Kommunen har ambisiøse..
Moss sentralstasjon

Moss sentralstasjon

Konsept- og idépresentasjon av en ønsket, alternativ plassering av ny jernbanestasjon i Moss. Stasjonsalternativet..