Category


Plan

Møllebroen

Møllebroen

Det ble utført et mulighetsstudie for fremføring av en ny veitrasé over elven til Peterson-området i Moss sentrum. Prosjektet..
Verksåsen / Sponvika

Verksåsen / Sponvika

Nedleggelsen av fabrikken M. Peterson i 2012 endret forutsetningene for dette sentrumsnære utviklingsområdet i Moss...
Bredsand regulering

 

Bredsand regulering

Detaljreguleringen skal tilrettelegge for ny, felles ungdomsskole på Ekholt i Rygge kommune. Kommunen har ambisiøse..
Verksåsen

Verksåsen

Utarbeidelse av masterplan for vurdering av mulighetene for en rasjonell og kostnadseffektiv boligutvikling innenfor..
Moss sentralstasjon

Moss sentralstasjon

Konsept- og idépresentasjon av en ønsket, alternativ plassering av ny jernbanestasjon i Moss. Stasjonsalternativet..