Category


Bolig

Damvokteren på Verket

Damvokteren på verket

Oppføring av ny småhusbebyggelse inntil et historisk bygnings-miljø på Verket i Moss. Boligene er utformet som tre..
Augerød B2

Augerød B2

Eiendommen ligger på Augerød i Våler kommune. Tomten ligger i en skråning med en stigning i terrenget fra vest til øst...
Skoggata

Skoggata

Mulighetsstudie med vurdering av tomteutnyttelse og utvikling av konsept for leilighetsbygg i Moss sentrum. Det foreslås en..
Verket  1-20

Verket  1-20

Arbeiderboligene i Verket består av 20 bygninger fra midten av 1700-tallet, og området er regulert til bevaring. Kontoret..

Festeveien 9

Festeveien 9

Eiendommen ligger flott til i en vestvendt skråning med fantastisk utsikt over Oslo-fjorden. Bygningens plassering på..

Møllebroen

Møllebroen

Det ble utført et mulighetsstudie for fremføring av en ny veitrasé over elven til Peterson-området i Moss sentrum. Prosjektet..
Goenveien

Goenveien

Vi har bidratt til å forme og konkretisere det som var en idé om et privateid felles seniortun i Rygge. Prosjektet er utformet..

Sjøveien 6

Sjøveien 6

Eiendommen er regulert til LNF-område, ligger i 100-metersbeltet og er en del av kystsonen i Østfold. Dette innebærer at..
Brevikveien 24

 

Brevikveien 24

Tomtens hovedretning har vært retningsgivende i forhold til valgt bygningstype. Den er et langstrakt volum som strekker..
Fugleviklunden 9

Fugleviklunden 9

Eiendommen ligger solfylt og fint til, nær sjøen i Fulglevik. Tomten heller svakt mot sør-vest. Boligen er organisert..