Category


Bolig

Festeveien 9

Festeveien 9

Eiendommen ligger flott til i en vestvendt skråning med fantastisk utsikt over Oslo-fjorden. Bygningens plassering på..

Møllebroen

Møllebroen

Det ble utført et mulighetsstudie for fremføring av en ny veitrasé over elven til Peterson-området i Moss sentrum. Prosjektet..
Goenveien

Goenveien

Vi har bidratt til å forme og konkretisere det som var en idé om et privateid felles seniortun i Rygge. Prosjektet er utformet..

Sjøveien 6

Sjøveien 6

Eiendommen er regulert til LNF-område, ligger i 100-metersbeltet og er en del av kystsonen i Østfold. Dette innebærer at..
Fugleviklunden 9

Fugleviklunden 9

Eiendommen ligger solfylt og fint til, nær sjøen i Fulglevik. Tomten heller svakt mot sør-vest. Boligen er organisert..
Terneveien 18

Terneveien 18

Eiendommen ligger sørvest på Jeløy med kort avstand til strender og vernet landskapsområde. Området har en slak helling..

Grønnlia 4

Grønnlia 4

En ny enebolig på en naturtomt midt inne i et veletablert boligområde i Sarpsborg kommune. Boligen er universelt utformet med..