Category


Bolig

Damvokteren på Verket

Damvokteren på Verket

Oppføring av ny småhusbebyggelse inntil et historisk bygnings-miljø på Verket i Moss. Boligene er utformet som tre..
Augerød B2

Augerød B2

Eiendommen ligger på Augerød i Våler kommune. Tomten ligger i en skråning med en stigning i terrenget fra vest til øst...
Verket  1-20

Verket  1-20

Arbeiderboligene i Verket består av 20 bygninger fra midten av 1700-tallet, og området er regulert til bevaring. Kontoret..

Festeveien 9

Festeveien 9

Eiendommen ligger flott til i en vestvendt skråning med fantastisk utsikt over Oslo-fjorden. Bygningens plassering på..

Møllebroen

Møllebroen

Det ble utført et mulighetsstudie for fremføring av en ny veitrasé over elven til Peterson-området i Moss sentrum. Prosjektet..
Sjøveien 6

Sjøveien 6

Eiendommen er regulert til LNF-område, ligger i 100-metersbeltet og er en del av kystsonen i Østfold. Dette innebærer at..
Fugleviklunden 9

Fugleviklunden 9

Eiendommen ligger solfylt og fint til, nær sjøen i Fulglevik. Tomten heller svakt mot sør-vest. Boligen er organisert..
Terneveien 18

Terneveien 18

Eiendommen ligger sørvest på Jeløy med kort avstand til strender og vernet landskapsområde. Området har en slak helling..

Grønnlia 4

Grønnlia 4

En ny enebolig på en naturtomt midt inne i et veletablert boligområde i Sarpsborg kommune. Boligen er universelt utformet med..