Verksåsen

Verksåsen

Utarbeidelse av masterplan for vurdering av mulighetene for en rasjonell og kostnadseffektiv boligutvikling innenfor områdereguleringen for Sponvika i Moss kommune. I prosjektet ble det vurdert muligheter for hvordan de ulike delområdene kan bygges ut rasjonelt med en enklere og mindre kostnadsdrivende infrastruktur enn tidligere planlagt.
 
Masterplanen presenterer ulike varianter av bebyggelse med anbefalinger av hvordan delområder kan utvikles helhetlig og målrettet inn mot de ønskede kjøpegrupper. Type bebyggelse med referanser, veitraseer, teknisk infrastruktur, arealregnskap, modellstudier og sol- og skyggeberegninger er vudert. 
Prosjektet videreføres nå i et 
planarbeid med hensikten av å endre deler av eksisterende
 områdeplan.

Sted
Verksåsen, Moss kommune
Program
Bolig- / områdeutvikling
Størrelse
600 boenheter, infrastruktur
Oppdragsgiver
Höegh Eiendom AS
Status
Masterplan, 2013