Verksåsen / Sponvika

Verksåsen / Sponvika

Nedleggelsen av fabrikken M. Peterson i 2012 endret forutsetningene for dette sentrumsnære utviklingsområdet i Moss. Arkitekturverket har på bakgrunn av dette endret gjeldende områdeplan med nye atkomstveier, bedre utnyttelse av byggeområdene og en mer rasjonell infrastruktur. Endringene omfatter bl.a. at mer av terrenget forblir uberørt og at fremtidig bebyggelse kan oppføres mer rasjonelt og til mindre belasting for miljø og omgivelser.

Sted
Verksåsen / Sponvika, Moss
Program
Endring av gjeldende områderegulering
Størrelse
41 daa.
Oppdragsgiver
Sponvika Eiendom AS / Höegh Eiendom AS
Status
Endring av områderegulering vedtatt 2015. Fremføring av veier og tekniske anlegg igangsatt 2015