Verket 4, kafé

Verket 4, kafé

Egnethetsvurdering og konsept for å tilpasse en bevaringsverdig bygning fra 1800-tallet til kafé med uteservering. Kaféfunksjonen skal bidra til en revitalisering av et historisk byområde. Bygningen verket 4 ble valgt fordi den har en sjarmerende bakgård med en historisk atmosfære og gode solforhold. Verket er et unikt gateløp med ensartet lav trehusbebyggelse fra omkring 1750. Bebyggelsen ble oppført som boliger og barneskole for arbeidere med familier på Moss Jernverks grunn. Verket strekker seg fra Storebro over Mossefossen til verksløkka i nord, og omfatter også Konventionsgaarden og Damvokterboligen.

 

Oppdragsgivers hjemmeside:
www.hoegheiendom.no/utviklingsprosjekter/verketmoss


Sted
Verket 4, Moss sentrum
Program
Ombygging til kafé
Størrelse
Ca. 200 m2
Oppdragsgiver
Höegh Eiendom AS
Status
Mulighetsstudie, 2013