NAV Rygge

NAV Rygge

Innvendig ombygging av NAV Rygges publikumsmottak. Det etablerers nye skrankeløsninger og løsninger med møterom. Universell utforming er en sentral parameter i formgivingen av nytt interiør.

Sted
Ekholtveien 114, Rygge
Program
Ombygging interiør
Størrelse
Ca. 400 BRA
Oppdragsgiver
Rygge kommune
Status
Planlagt byggestart 2016