MOVAR, Tykkemyr

MOVAR, Tykkemyr 

Våren 2018 ble Arkitekturverket valgt som arkitekt for utvidelsen av brannstasjonen på Tykkemyr i Moss. Prosjektet omfatter samlokalisering av de ulike avdelingene til MOVAR, og tar for seg hele forløpet fra forprosjekt til detaljprosjektering og ferdigstillelse. Det nye tilbygget samsvarer godt med eksisterende bygning og ytre omgivelser. Det er tenkt en mørk platekledning med innslag av plater i kobbernyanser som tar opp fargen i den eksisterende teglsteinen i tilstøtende bygg.  I aksen ved inngangsparti og sosiale soner er det tenkt store gjennomgående vindusflater for å skape et samlepunkt i bygningen. Overordnet plangrep består av konseptet aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Her skal sosiale soner, normale arbeidssoner og diverse støtterom bidra til god fleksibilitet i arbeidshverdagen. Farger og materialer skal sammen bidra til inspirasjon, konsentrasjon og nytenking. Planlagt oppstart byggearbeider er våren 2020.

Sted
Tykkemyr, Moss
Program
Detaljprosjekt
Størrelse
Ca. 900 m2 BRA
Oppdragsgiver
MOVAR IKS, NIPAS Byggentreprenør
Status
Under bygging, 2020