Goenveien

Goenveien

Vi har bidratt til å forme og konkretisere det som var en idé om et privateid felles seniortun i Rygge. Prosjektet er utformet i tett samarbeid med Rygge SeniorBo og i henhold til innspill fra de kommende beboerne. Per 2017 er det bygget to separate prosjekter og det planlegges et 3. byggetrinn i samarbeid med Betongbygg AS.

1. byggetrinn består av en 4-etasjes bygning med 26 leiligheter og store vestvendte terrasser. I bygget er det en meget romslig entre med sofagrupper hvor beboerne kan møtes. Inntil denne er det et stort fellesrom med kjøkken og plass til felles bespisning. Bygget har også en utleieleilighet for overnattende gjester. 2. byggetrinn består av et to-etasjes hus med 8 leiligheter og store terrasser eller uteplasser på bakkeplan.

Arkitekturverket har stått for totalprosjektering og var ansvarlig søker fra første idé til ferdigstillelse. Prosjektet fikk Rygge kommunes byggeskikkpris i 2012.


Sted
Halmstad, Rygge kommune
Program
Seniorboliger
Størrelse
32 enheter
Oppdragsgiver
Rygge SeniorBo og Vansjø boligbyggelag
Status
Ferdigstilt, 2012