Evjetangen husmannsplasser

Evjetangen

Arkitekturverket har prosjektert større og mindre endringer og forbedringer på fire tidligere husmannsplasser som i dag brukes som fritidsboliger. Hyttene ligger i et område for bevaringsverdig bebyggelse, og det har vært et mål å oppgradere standarden samtidig som det tas hensyn til den historiske karakteren i området og i hver bygning. Endringene rangerer fra innvendig omorganisering og utskiftning av vinduer til total gjenoppbygging av skadede strukturer.

Sted
Rygge kommune
Program
Ombygging av hytter
Størrelse
4 fritidsboliger opp til 80 m2
Oppdragsgiver
Privat
Status
Til behandling/under oppføring