Elgveien 19

Elgveien

Hytte i boligområde som bygges om til enebolig. Hovedbygningen på hytta beholdes og det adderes et nytt saltaksvolum med mellomliggende kommunikasjonssone. Tilbygget plasseres øst for eksisterende bygg slik at utearealer mot syd og vest er beholdt. Nytt bygningsvolum orienteres på tvers av terrenget og tar opp den store høydeforskjellen på tomta. Ny hovedatkomst fra syd til underetasje og tilknytning til eksisterende bygning med oppholdsfunksjoner på 1. etasjenivå. Soveromsavdeling i 2. etasje i tilbygget. Arkitekturverket har bistått i alle faser av prosjektet.

Sted
Son, Vestby kommune
Program
Ny enebolig og ombygging
Størrelse
254 m2 inkl. 26 m2 ombygging
Oppdragsgiver
Privat
Status
Under oppførelse