Brevikveien 24

 

Brevikveien 24

Tomtens hovedretning har vært retningsgivende i forhold til valgt bygningstype. Den er et langstrakt volum som strekker seg fra nord mot syd. Bygningen er gitt et saltak. Adkomst til eiendommen skjer fra nord. Pga. terrengets stigningsforhold er det valgt en løsning med kjeller under deler av bygningen, for på den måten å ta opp det naturlige skråningen tomten har. Det vil være en utvendig nivåforskjell på en halv etasje mellom terrengnivå mot nord og syd.

Sted
Son, Vestby kommune
Program
Ny enebolig
Størrelse
Ca. 160 m2 BRA
Oppdragsgiver
Privat
Status
Forprosjekt, 2015