Arbeidstilsynet, Dronningens gate 1

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Arkitekturverket har på oppdrag av Fredriksborg Eiendom utarbeidet interiørprosjekt i forbindelse med relokalisering av leietaker internt i bygg. I samspill med totalrenoveringen av resterende bygning i Dronningens gate 1 har overordnet plangrep samt valg av farger og materialer vært en viktig faktor for å skape et gjennomgående og helhetlig uttrykk av bygningen. Planløsningen legger til rette for attraktive arbeidsplasser der forskjellige sosiale soner utfyller behov for konsentrert-, team og gruppearbeid. I prosjekteringen av ny plan har lys, luft og oversiktlighet vært viktige momenter. Lokalene stod ferdige sommeren 2019. Bilder kommer!

Sted
Dronningens gate 1, Moss
Program
Rehabilitering av kontorlokaler (Interiør)
Størrelse
Ca. 1500 m2
Oppdragsgiver
Fredriksborg Eiendom AS
Status
Ferdigstilt 2019