Kontakt

Øyvind Løken

Sivilarkitekt MNAL fra NTNU i Trondheim i 2003.

Har erfaring fra et bredt spekter av prosjekteringsoppdrag etter å ha drevet egen arkitektkontor. Samarbeidet i denne perioden på prosjektnivå med andre arkitektkontor. Kompetansen dekker alle faser i planlegging og byggeprosesser, og er dyptgående innenfor feltene boligbebyggelse, universell utforming, rehabilitering og reguleringsarbeider.

Telefon: +47 400 966 31
Epost: oyvind@averket.no

Jan Erik Hyllseth

Sivilarkitekt MNAL fra NTNU i Trondheim i 1992.

20 års erfaring som praktiserende arkitekt ved arkitektkontorer i Askim, Moss og Oslo. Siste 3 år, frem til sommeren 2012, som seniorarkitekt ved Statsbyggs hovedkontor. Erfaringen spenner fra små prosjekter, utredninger, programmering og regulering – til store og komplekse byggeprosjekter.

Telefon: +47 400 966 33​
Epost: janerik@averket.no

Hans Erik Eide

Interiørarkitekt MNIL fra SHKS i Oslo i 2000.

Solid og bred erfaringsbakgrunn som søker og prosjekterende innenfor feltene arkitektur & interiørarkitektur. Innehar god erfaring i prosjektarbeid fra dets alle faser fra de små til de store og mere komplekse byggesakene innenfor bolig-, næring-, og offentlig byggeri.

Telefon: +47 400 966 34​
Epost: hanserik@averket.no

Shepol Barzan

Sivilarkitekt MNAL fra BAS i Bergen i 2017.

Ung arkitekt som har bred erfaring med store og komplekse prosjekter. Kunnskap om lovverket, forskrifter og krav til universell utforming. Har gode kompetanser på utforming av smarte og funksjonelle planløsninger, og har erfaring fra alle faser i prosjekter innenfor bolig, næring, offentlig byggeri og konkurranser. God erfaring med tekniske fag og en solid og bred kompetanse på digitale tegneverktøy.

Telefon: +47 400 966 35
Epost: shepol@averket.no

Sofie Iversen Røed

Interiørarkitekt BA fra Høyskolen Kristiania i Oslo i 2017.

Interiørarkitekt som på kort tid har opparbeidet seg bred erfaring med diverse prosjekter innenfor interiør- og arkitekturprosjektering. Innehar god kunnskap og erfaring med Archicad og 3D/BIM.

Telefon: +47 400 966 36
Epost: sofie@averket.no

Hege

Hege Dahl Isumvolden

Sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo i 2000

Hege har lang erfaring med prosjektledelse og prosjekteringsarbeid innenfor offentlige og private byggeprosjekter. Har de siste årene vært ansatt ved kontor i Oslo og gjennomført blant annet flere skole- og helsebygg.

Telefon: +47 400 966 32
Epost: hege@averket.no

Jobb i Arkitekturverket

Ta kontakt om du ønsker å jobbe med oss i Moss.

Arkitekturverket søker å skape særegne og bærekraftige prosjekter, basert på de unike mulighetene som beliggenhet og omgivelser gir for arkitekturen. Hos oss får du eierskap, stor frihet og tilhørighet i prosjektene. Vi søker etter engasjerte medarbeidere, både nyutdannede og de med generell eller spesiell kompetanse fra ulike deler av faget.

Send oss gjerne din søknad/ portfolio om du tror Arkitekturverket passer for deg.
Epost: jobb@averket.no