Kontakt

Øyvind Løken

Sivilarkitekt MNAL fra NTNU i Trondheim i 2003.

Har erfaring fra et bredt spekter av prosjekteringsoppdrag etter å ha drevet egen arkitektkontor. Samarbeidet i denne perioden på prosjektnivå med andre arkitektkontor. Kompetansen dekker alle faser i planlegging og byggeprosesser, og er dyptgående innenfor feltene boligbebyggelse, universell utforming, rehabilitering og reguleringsarbeider.

Telefon: +47 400 966 31
Epost: oyvind@averket.no

Jan Erik Hyllseth

Sivilarkitekt MNAL fra NTNU i Trondheim i 1992.

20 års erfaring som praktiserende arkitekt ved arkitektkontorer i Askim, Moss og Oslo. Siste 3 år, frem til sommeren 2012, som seniorarkitekt ved Statsbyggs hovedkontor. Erfaringen spenner fra små prosjekter, utredninger, programmering og regulering – til store og komplekse byggeprosjekter.

Telefon: +47 400 966 33​
Epost: janerik@averket.no

Hans Erik Eide

Interiørarkitekt MNIL fra SHKS i Oslo i 2000.

Solid og bred erfaringsbakgrunn som søker og prosjekterende innenfor feltene arkitektur & interiørarkitektur. Innehar god erfaring i prosjektarbeid fra dets alle faser fra de små til de store og mere komplekse byggesakene innenfor bolig-, næring-, og offentlig byggeri.

Telefon: +47 400 966 34​
Epost: hanserik@averket.no

Shepol Barzan

Sivilarkitekt MNAL fra BAS i Bergen i 2017.

Er en nyutdannet arkitekt som har praktikanterfaring fra LINK Arkitektur, selvstendig arbeid i Norge, Tsjekkia og Canada. Har vært på utveksling våren 2016 i Praha og høsten 2016 i Toronto gjennom masteren. Har god erfaring med IT-programmer innenfor: Revit, ArchiCad, SketchUp, Adobe: photoshop, inDesign og illustrator.

Telefon: +47 400 966 35
Epost: shepol@averket.no

Sofie Iversen Røed

Interiørarkitekt BA fra Høyskolen Kristiania i Oslo i 2017.

Interiørarkitekt som på kort tid har opparbeidet seg bred erfaring med diverse prosjekter innenfor interiør- og arkitekturprosjektering. Innehar god kunnskap og erfaring med Archicad og 3D/BIM.

Telefon: +47 400 966 36
Epost: sofie@averket.no

Hege

Hege Dahl Isumvolden

Sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo i 2000

Hege har lang erfaring med prosjektledelse og prosjekteringsarbeid innenfor offentlige og private byggeprosjekter. Har de siste årene vært ansatt ved kontor i Oslo og gjennomført blant annet flere skole- og helsebygg.

Telefon: +47 400 966 32
Epost: hege@averket.no

Jobb i Arkitekturverket

Ta kontakt om du ønsker å jobbe med oss i Moss.

Arkitekturverket søker å skape særegne og bærekraftige prosjekter, basert på de unike mulighetene som beliggenhet og omgivelser gir for arkitekturen. Hos oss får du eierskap, stor frihet og tilhørighet i prosjektene. Vi søker etter engasjerte medarbeidere, både nyutdannede og de med generell eller spesiell kompetanse fra ulike deler av faget.

Send oss gjerne din søknad/ portfolio om du tror Arkitekturverket passer for deg.
Epost: jobb@averket.no