Svømmehallen i Nesparken

Svømmehallen i Nesparken

Svømmehallen i Nesparken

Høsten 2018 utarbeidet Arkitekturverket i samarbeid med InSitu landskapsarkitekter og Norconsult skisseprosjektet for utvidelsen av Svømmehallen i Nesparken med utgangspunkt i konkurranseforslag. Utvidelsen rommer konkurransebasseng, opplæringsbasseng, boblebasseng og aktiviteter for lek og utfoldelse. Det er lagt vekt på god tilgjengelighet og oversikt, kombinert med muligheter for sonedeling ved forskjellige type arrangement. Svømmehallen er del av Mossehallen som også inneholder idrettshall. Les mer om prosjektet her.