Vi flytter!

Vi flytter!

Vi flytter inn i Verkstedet!

Fra den første dagen i 2019 er vi å finne i Verkstedbygget her på Verket. Etter syv år i ærverdige Konventionsgården kan vi gledelig nok innse at vi har vokst ut av lokalene, når vi nå utvider teamet vårt med to drevne arkitekter. Med en veldig romslig takhøyde og vår egen travernskran(!) vil alt ligge til rette for idéproduksjon og skaperkraft. I de nye lokalene vil vi sitte enda tettere på våre kolleger i In Situ landskapsarkitekter, og ser frem til ytterligere samarbeid og faglig bredde her på Verket.