Arkitekturverket er sertifisert som miljøfyrtårn

Arkitekturverket er sertifisert som miljøfyrtårn

Sertifisert som Miljøfyrtårn

Vi i Arkitekturverket AS har alltid satt oss strenge mål for arbeidsmiljø og for den miljøbelastningen vår virksomhet medfører, både direkte og indirekte.

Det er derfor meget gledelig at vi nå kan skilte oss med å være sertifisert som et miljøfyrtårn.

Med denne inspirerende utmerkelsen vil vi forsterke vårt fokus på miljøriktige valg i alle prosjekter vi er involvert i.

Den offisielle seremonien med overrekkelse av plaketter og skilt ble arrangert av Moss kommune og avhold i Moss Rådhus fredag 3. november.